Verdivurdering

Verdivurdering

En verdivurdering er en forenklet verdi- og lånetakst hvor det er angitt en antatt markedsverdi for boligen.

Det fremkommer blant annet ingen tekniske opplysninger om boligen, og det er heller ikke med en arealoppstilling som ved en verdi- og lånetakst.

En vanlig årsak til å velge en verdivurdering over en verdi- og lånetakst, kan for eksempel være dersom du ønsker å vite verdien på boligen din i forkant av et større oppussings- eller rehabiliteringsprosjekt.

Kopirett Takst & Bygningskontroll © 2015-19. Alle rettigheter reservert.

Vi er godkjent våtromsbedrift