Verdi- og lånetakst

Verdi- og lånetakst

Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen.

Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden.

Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende.

Verdi- og lånetakst brukes som oftest ved salg, refinansiering, arv/skifte og skilsmisse.

Dokumenter ved befaring

Når takstingeniøren kommer hjem til deg for verditaksering ønsker han at du fremviser følgende dokumenter:

Andelsleilighet:
 • Plantegninger
 • Kjøpekontrakt
 • Andelsbevis
 • Forsikringsbevis og polise nr
 • Regnskap forrige år
 • Regnskap fra forretningsfører
 • Årsmøteprotokoll
 • Tidligere takst- salgsoppgave
Selveier leilighet:
 • Plantegninger
 • Kjøpekontrakt
 • Regnskap forrige år
 • Kommunale utgifter
 • Forsikringsbevis og polise nr
 • Tidligere takst- salgsoppgave
Eiet enebolig- villa:
 • Plantegninger
 • Brukstillatelse
 • Skjøte
 • Målebrev
 • Forsikringsbevis og polise nr
 • Kommunale utgifter
 • Tidligere takst- salgsoppgave

Ta kontakt for et tilbud!

Kopirett Takst & Bygningskontroll © 2015-19. Alle rettigheter reservert.

Vi er godkjent våtromsbedrift