Skadetakst

Skadetakst

En skadetakst skal gir en detaljert beskrivelse av en skade på et objekt.

Formålet er å beskrive skadeomfanget som er oppstått.

En skadetakst utarbeides som regel i forbindelse med ett forsikringsoppdrag eller fra ekstern oppdragsgiver. Skadetakst gir en detaljert beskrivelse av oppstått skade på et objekt, samt ett kostnadsoverslag for utbedring av skaden.

Skadetaksten skal alltid inneholde et antatt skadeomfang, som allerede er oppstått, eller som kan oppstå i forbindelse med skaden.

Brannskjønn, skadeskjønn er også andre begreper som benyttes rundt dette emnet. Skjønnsmessig vurdering av omfang, skader, utbedring av skaden m.m.

Skader kan være forårsaket av bl.a: setninger, skadedyr, insekter, sopp, soppsporer, brann, fukt, rystelser i grunn, råte, vann, is, korrosjon m.m.

Kopirett Takst & Bygningskontroll © 2015-19. Alle rettigheter reservert.

Vi er godkjent våtromsbedrift