Overtakelsesforretning

Overtakelsesforretning

Når du skal ta over nye bolig(er), markerer det, juridisk, et viktig skille, det kaller vi en overtakelsesforreting.

Fysisk overtagelse innebærer at du overtar risikoen for boligen. Reklamasjonsfristen begynner å løpe, dagmulkten stanses og entreprenøren får krav på sluttoppgjør

Når du overtar boligen, aksepterer du som ny eier bygget slik den blir levert. Du skal i hovedtrekk avdekke feil, mangler og mangelfullt handverk under denne befaringen. Hva når man overser feil, mangler eller skader? Du har fortsatt 5 år`s reklamasjonsfrist. Les mer om det her

"På overtagelse av en ny bolig, er takstmannen ett godt "verktøy" å ha med seg!."

Vi kan gå denne runden med deg. Vi kontrollerer utført arbeid, finish, utførsel, konstruksjoner, dokumenter etc. Er det feil, mangler, avvik, skader som bør utbedres blir dette notert i overtakelsesforreting`s protokollen . Er dette vesentlige feil, mangler, skader eller det ikke er fremvist midletidig brukstillatelse eller ferdigattest kan du ved rådføring med oss, nekte å ta over boligen. Entreprenøren får da en frist til å utbedre dette. Og ny overtagelsesforretning blir avtalt. Det er bedre å være helt sikker, en litt i tvil!

NB! Det er også viktig å være klar over at boligen regnes som overtatt hvis man har flyttet inn, selv om det ikke er holdt en overtagelsesforretning. Også dersom du ikke møter opp under overtagelsesforretningen, kan entreprenøren gjennomføre denne alene etter visse vilkår så lenge denne har vært avtalt.

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidigbrukstillatelse før du vurderer å ta over en bolig.

Ta kontakt med oss, om det er noe som er uklart i forbindelse med overtagelse.

Kopirett Takst & Bygningskontroll © 2015-19. Alle rettigheter reservert.

Vi er godkjent våtromsbedrift