Boligtaksering

Boligtaksering

Ved kjøp og salg av bolig, skilsmisse, arv og skifte eller ved refinansiering er det aktuelt med boligtaksering.

Ettersom husene er blitt mer og mer kompliserte har det de siste årene blitt stor økning i etterspørsel etter tilstandsanalyse. Kravene som stilles til kjøper og selger ved taksering av verditakst er strenge, jo mer omfattende krav til selve takseringen og til takstmannens kompetanse.

Boligsalgsrapport er en spesialversjon av den tradisjonelle Tilstandanalysen og er et standardprodukt utarbeidet i fellesskap av bransjen.
Etter alt å dømme vil all boligomsetning i fremtiden bli foranlediget av en Boligsalgsrapport.

Takst & Bygningskontroll AS kan levere følgende tjenester innenfor boligtaksering:

Kopirett Takst & Bygningskontroll © 2015-19. Alle rettigheter reservert.

Vi er godkjent våtromsbedrift