Priser

Prisliste takstoppdrag for Takst & Bygningskontroll AS

01.01.2016

Boligsalgsrapport BSR 2 Inkl oppmåling og verdisetting  
   
Leilighet 10.000,-
Enebolig / rekkehus / del av tomannsbolig / fritidsbolig inntil 200 kvm 12.500,-
Enebolig / rekkehus / del av tomannsbolig / fritidsbolig 200-300 kvm 15.000,-
Enebolig / rekkehus / del av tomannsbolig / fritidsbolig fra 300 kvm Etter avtale
Tillegg for utleiedel / ekstra bygning (full rapport) 3.000,-
Hulltaking med fuktmåling. Pr hull etter kundens ønske 500,-
   
Priser forutsetter fremlagt dokumentasjon av kunde.  
   
Verditakst  
   
Leilighet over 1-plan inntil 100 kvm 4.200,-
Enebolig / rekkehus / del av tomannsbolig / fritidsbolig inntil 100 kvm 5.000,-
Enebolig / rekkehus / del av tomannsbolig / fritidsbolig 100 - 250 kvm. 6.200,-
Enebolig / rekkehus / del av tomannsbolig / fritidsbolig over 250 kvm Etter avtale
Tillegg for utleiedel / ekstra bygning 500,-
Tomtetakst 4.200,-
   
Skade / Reklamasjonstakster  
   
Skade og reklamasjonstakster Etter medgått tis
   
Uavhengig Kontroll – Tiltaksklasse 1  
   
Fuktsikring av våtrom / lufttetthet Be om tilbud
Lekkasjekontroll (trykktest) 3.750,-
Utvidet kontroll Etter avtale
   
Andre tjenester  
   
Verdivurdering (til bruk ved finansiering) 3.750,-
Våtromsrapport 3.750,-
Overtakelsesforretning Fra 2.000,-
Arealmåling av bolig Fra 2.500,-
Rådgivning / konsulent bistand Pr. time 1.250,-
Timepris for oppdrag etter medgått tid Pr. time 1.250,-
Tilstandsrapport Etter medgått tid
Fuktmåling Etter medgått tid
Byggelånsoppfølging Etter medgått tid
Bistand på visning Etter medgått tid

Alle priser er oppgitt inkl. mva.

Kopirett Takst & Bygningskontroll © 2015-19. Alle rettigheter reservert.

Vi er godkjent våtromsbedrift